Zmarła Maria Błażków, wieloletnia dyrektor MBP w Mielcu

Z przykrością zawiadamiamy, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zmarła Maria Błażków wieloletnia Dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu.

Maria Błażków urodziła się 27 maja 1956 roku w Mielcu. Ukończyła Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie w Krośnie oraz bibliotekoznawstwo i informację naukową w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1977 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Podleszanach, jako kierownik placówki w Woli Mieleckiej. W sierpniu 1978 roku przeszła do Biblioteki RCK Mielec, w latach 1990 - 1992 była jej kierownikiem.

W 1997 roku została mianowana zastępcą dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu do spraw Biblioteki, gdy ta działała już jako samorządowa Miejska Biblioteka Publiczna - w strukturach SCK, następnie sprawowała funkcję dyrektorską w MBP do 2016 roku.

Pracy w bibliotece poświeciła się bez reszty, realizując plany związane z modernizacją i unowocześnieniem tej instytucji. Czas, w którym Maria Błażków zajmowała się budowaniem kreatywnego zespołu i dążeniami do uczynienia z mieleckiej biblioteki nowoczesnej placówki nie należał do najłatwiejszych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych ważyły się losy wszystkich bibliotek w kraju, sytuacja bibliotekarstwa była niepewna, ale dzięki swojemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu Maria Błażków szczególnie z filii bibliotecznych uczyniła nowoczesne i dobrze zaopatrzone w nowości wydawnicze placówki z ciekawą ofertą edukacyjną. Od 1998 roku mieleckie biblioteki zaczęły usprawniać swoją pracę wprowadzając stopniowo narzędzia informatyczne, zostały uruchomione punkty bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców naszego miasta oraz znacząco zmieniły się księgozbiory mieleckich Bibliotek.

Została wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem „Za Zasługi dla Bibliotekarstwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”,   oraz Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Współpracowała także z wieloma miejskimi organizacjami pozarządowymi: Klubem Środowisk Twórczych, Klubem Miłośników Lotnictwa i Grupą Literacką „Słowo”. Działała również w Funduszu Charytatywnym im. Brata Alberta w Mielcu. W Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej pełniła funkcję wiceprezesa TMZM w latach 2011-2014.

Na drodze dalszej pracy na rzecz mieleckiej Biblioteki stanęła choroba Marii Błażków, w następstwie której złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska. Pracownicy Biblioteki organizowali akcje charytatywne, gdzie zbierali pieniądze na leczenie Marii Błażków. Zmarła 22 grudnia 2016 roku.

 

Please publish modules in offcanvas position.