TMZM na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podkarpacie Literackie na Przestrzeni Wieków”

Prezes Zarządu  Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera w Mielcu Janusz Chojecki oraz  prezes  Zarządu Mieleckiej Grupy Literackiej  „SŁOWO” TMZM  Aleksandra Piguła reprezentowali Towarzystwo i  Ziemię Mielecką na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Podkarpacie Literackie na Przestrzeni Wieków”, która odbyła się w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku w Rzeszowie i Przemyślu.

W przerwie między sesjami, Od lewej: Barbara Śnieżek, Maria Gibała, Janusz Chojecki, Aleksandra Piguła i dr hab. prof. UP Marek Karwala

Organizatorami konferencji byli: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia UR, Zakład Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, a zaproszenie na konferencję przyjęli profesorowie i inni utytułowani naukowo przedstawiciele nauki niemal wszystkich uniwersytetów w kraju. Uczestnicy konferencji przysłali wcześniej napisane abstrakty, które zostały umieszczone w okolicznościowej broszurce razem z całym programem konferencji.

Janusz Chojecki i Aleksandra Piguła na konferencji  wystąpili w  sekcji  XIII pod nazwą „Animatorzy i pasjonaci. Regionalne instytucje kulturalne” razem z Barbarą Śnieżek i Józefem Kawałkiem z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie.


Janusz Chojecki w swoim wystąpieniu pt. „Aktywność literatów w organizacjach pozarządowych na przykładzie miasta Mielec” przedstawił w prezentacji multimedialnej Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej, jego poszczególne kluby i  sekcje, akcentując bliżej działalność Mieleckiej Grupy Literackiej  „SŁOWO”,  związanej z motywem przewodnim konferencji.


 Prezes Chojecki  wspomniał w swojej prezentacji  o poszerzającej się współpracy  TMZM z innymi stowarzyszeniami literackimi na Podkarpaciu i w kraju, podkreślił  ich znaczącą rolę w tworzeniu nowych dzieł literackich.  Omówił również działania na rzecz pozyskiwania środków na nowe wydawnictwa i organizowane wydarzenia kulturalne.  Janusz Chojecki podkreślił  duże znaczenie działalności marketingowej oraz promowania organizacji pozarządowych o statusie pożytku publicznego  w osiąganiu coraz wyższej dynamiki ich rozwoju. Zilustrował  swoją tezę poprzez przywołanie  bardzo dobrych wyników Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. prof. Władysława Szafera osiąganych  w ostatnich kilku latach.

Aleksandra Piguła w swoim referacie pt. „Krótkie formy literackie w twórczości mieleckich poetów” przedstawiła tautogramy z tomiku Aleksandry Piguły „Strofy na …” , haiku z tomiku Teresy Elżbiety Pyzik „W niepokoju myśli” i haiku Eweliny Łopuszańskiej z tomiku „Pocztówki” oraz  limeryki Kazimierza Treli z ostatnio wydanego almanachu Mieleckiej Grup Literackiej  „Słowo” „Schowane między słowami” . Wszystkie przedstawiane w referacie utwory spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem przez słuchaczy, a prowadzący trzynastą sekcję dr Wojciech Maryjka z Instytutu Filologii Polskiej UR,  otworzył i poprowadził  bardzo ciekawą dyskusję po wystąpieniach wszystkich referentów, wyrażając podziw za twórcze dążenie poetów z Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” do doskonalenia swojego literackiego rzemiosła  i  za  odwagę w dążeniu do celu.

Na zakończenie wystąpienia  prezes Janusz Chojecki i Aleksandra Piguła podarowali panu doktorowi  Wojciechowi Maryjce  almanach „Schowane między słowami”, mając nadzieję, że twórczość mieleckich poetów i prozaików zostanie zauważona przez naukowców z całego kraju. Była to doskonała okazja  do zaprezentowania  Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu oraz   Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” TMZM szerszemu gronu naukowców niemalże ze wszystkich uniwersytetów oraz innych wyższych uczelni z całej Polski, a także licznie zebranej  publiczności. O skali tej konferencji świadczy aktywny w nich udział ponad 120 naukowców bądź na obradach plenarnych, bądź też na sesjach tematycznych.

Janusz Chojecki oraz Aleksandra Piguła wykorzystali wiele okazji nie tylko do przedstawienia działalności TMZM oraz MGL „SŁOWO”, ale przede wszystkim, do nawiązania licznych kontaktów ze znanymi i cenionymi przedstawicielami  świata nauki  z całej Polski, co zapewne zaprocentuje w najbliższym czasie.  Jedną z  wielu miłych niespodzianek dla nas  było wysłuchanie niezwykle interesującej  prelekcji pani prof. zw. dr hab.  Krystyny  Stasiewicz z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego , która wygłosiła referat o Elżbiecie Drużbackiej pt. "Nieprzywiązana rzemieniem do Rzemienia".  Przedstawiciele TMZM nawiązali z panią profesor bliższy kontakt, który może zaowocować  w nieodległej przyszłości ciekawymi wspólnymi propozycjami.

Organizatorzy konferencji  zapowiedzieli wydanie kilku tomów pokłosia tego sympozjum. Warto wspomnieć, iż obydwoje przedstawiciele TMZM na tej konferencji otrzymali specjalne  imienne zaświadczenia  wystawione przez Przewodniczącego Komitetu Naukowego  Konferencji- dr hab. prof. UR Marka Nalepy, któremu prezes Janusz Chojecki wręczył album jubileuszowy 50-lecia TMZM.

Warto podkreślić także, iż Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Prof. Władysława Szafera zostało wymienione w biuletynie Konferencji jako jedna z instytucji oraz stowarzyszeń wspierających zorganizowanie tej Konferencji”.

Aleksandra Piguła 

Please publish modules in offcanvas position.