Zmarł śp. Jan Stępień (1949-2022)

10 lutego 2022 roku odszedł od nas Jan Stępień, człowiek  o bogatym życiorysie, znana i popularna w mieleckim środowisku kulturalnym postać. Od lat dziecięcych uczestniczył w życiu sportowym i kulturalnym miasta. Pasjonował się teatrem i innymi formami działalności artystycznej. Zadebiutował rolą Jasia w sztuce „Jaś i Małgosia”  reżyserowanej przez Edwarda Krymskiego.

W 1963 roku został członkiem Zespołu Żywego Słowa w Zakładowym Domu Kultury WSK Mielec. Następnie został zaproszony do pracy w teatrze „Maska” ZDK i pozostał w nim aż do rozwiązania w 1986 roku. Pod koniec lat 60.  był współzałożycielem kabaretu „Ergo Mix”, a na początku lat 70.  grał w teatrze poezji  przy Powiatowej Poradni Kulturalno–Oświatowej w Mielcu, a następnie w teatrze poezji „Kaliope” w Osiedlowym Domu Kultury MSM.JAN STĘPIEŃ – WĄTPLIWOŚCI

Gdy myślę przeszłość
księżyc srebro rozprasza
patrzy w oczy
odchodzi słońce złotych ziaren

Gdy myślę przyszłość
Człowiek oddala się
W gwiezdne szlaki bez granic

Jaki więc kształt ma nadzieja-
Pytań które niezmiennie
Przeżywają swoje dzisiaj…

W 1981 roku  uczestniczył w założeniu Klubu Środowisk Twórczych oraz Klubu Twórców i Sympatyków Kultury „Sęk”. Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej  był od 1984 roku . W latach 1990- 1996  został sekretarzem  w Zarządzie TMZM , a w latach 1996-2003 , prezesem Zarządu TMZM. Przyczynił się do  wydania 20 publikacji regionalnych oraz rozpoczęcia wydawania rocznika „Mieleckie Zapiski”. Był  jednym z inicjatorów Konkursu Poezji im. Stanisława Harli  oraz laureatem konkursów poetyckich.
W II połowie lat 90 utworzył przy TMZM grupę literacką „Cokolwieczek”. Był związany z Mielecką Grupą Literacką SŁOWO TMZM od jej powstania w 2006 roku. Niezastąpiony przyjaciel, wspaniały recytator, był jednym z największych filarów grupy i TMZM.

Na podstawie  wieloletnich badań opracował  „Historię  teatru amatorskiego w Mielcu”. Na jego dorobek  twórczy  składają się m.in. : teksty w 18 wydawnictwach i katalogach muzealnych,  kilkaset artykułów w prasie takiej jak :”Korso”, „Głos Załogi”, „Głos Mielecki”, „ Wieści Regionalne”, „Nadwisłocze”,  audycje radiowe w rozgłośni radiowej  WSK Mielec  i „Radio Plus FM” w Mielcu, a także kilkaset obrazów i udział w wielu wystawach zbiorowych.

Aktor Teatru Rozmaitości przy SCK w Mielcu. W roku 2000 wydał tomik poezji „Bezsenność”, a 2017 roku zbiorek „Na przystankach czasu”.

Wyróżniony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, „Zasłużony Działacz Ochrony Zabytków” ,”Złotą Odznaką TMZM”, Srebrną i Brązową Odznaką Recytatora, Jest  laureatem III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Srebrne  Pióro Prezydenta Miasta Mielca”.   W 2008 roku otrzymał nagrodę Albertusa. Wpisany do Złotej Księgi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Honorowi Członkowie TMZM im. Władysława Szafera.

Będzie Cię nam brakowało Janku.
Spoczywaj w pokoju.


Pożegnanie śp. Jana Stępnia w dniu 15.02.2022 nad otwartą mogiłą przez prezesa Zarządu TMZM Janusza Chojeckiego

Drogi Janku,
Odszedłeś od nas w ciszy i skromności, w jakiej żyłeś i tworzyłeś , ale  pozostawiłeś nam i następnym pokoleniom mielczan i mieszkańców Ziemi Mieleckiej olbrzymi  i bezcenny dorobek kulturalny. To Ty przez dziesięciolecia swojego aktywnego zawodowego i społecznego życia tworzyłeś mielecką kulturę w wielu jej obszarach.
Od najmłodszych lat interesowałeś się poezją, teatrem, filmem, malarstwem, dziennikarstwem oraz historią, zwłaszcza muzealnictwem. Z biegiem  czasu realizowałeś swoje marzenia i zainteresowania. Byłeś czynnym animatorem w tych dziedzinach kultury.

Najbardziej byłeś związany z Muzeum Regionalnym w Mielcu, gdzie spędziłeś 32 lata aktywnego i twórczego życia. Byłeś obecny przy jego tworzeniu od podstaw. Mówiłeś, iż mieleckie muzealnictwo było największą miłością Twojego zawodowego i kulturalnego życia. Byłeś regionalistą z krwi i kości w sposób wyjątkowy  ceniącym historię i kulturę lokalną, swoją małą Ojczyznę. Byłeś autorem scenariuszy wielu wystaw muzealnych.

 Ale także teatr był Twoją  wielką pasją i to jemu poświęciłeś ostatnie aktywne lata Twojego Życia. Zagrałeś znakomite role w  wielu spektaklach teatralnych na deskach mieleckiego Teatru Rozmaitości. Pozostawiłeś po sobie wiele materiałów i opracowań  o charakterze historyczno-dokumentalnym. Najbardziej znane z nich to  „Historia  teatru amatorskiego w Mielcu”.

Byłeś także przez blisko 40 lat bardzo aktywnym  członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Byłeś jednym ze współzałożycieli Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM. Namalowałeś wiele pięknych obrazów, a ulubionym motywem Twojego malarstwa były kwiaty.  Byłeś przez dwie kadencje wybrany na prezesa Zarządu TMZM w niełatwych latach na przełomie tysiącleci. Byłeś przez cały 15 –letni okres działalności MGL SŁOWO przy TMZM aktywnym  jej członkiem. Wydałeś kilka tomików wierszy, Uroczysta promocja ostatniego z nich = „Miejsca na przystankach czasu", odbyła się w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Twoim ulubionym Pałacu Oborskich  w Salonie hrabiostwa Oborskich wypełnionym  po brzegi wielbicielami Twojej poezji.  Wygrywałeś wiele  konkursów poetyckich i recytatorskich szczególną barwą Twojego ciepłego głosu. Warto wspomnieć też, iż przyczyniłeś się do wydania 20 publikacji regionalnych oraz rozpoczęcia wydawania rocznika „Mieleckie Zapiski”, które redagowałeś z wielką pasją.  Często wracałeś też pamięcią do Twojej pierwszej dziennikarskiej pracy w „Głosie Załogi”., a także w rozgłośni radiowej dawnej WSK  PZL Mielec. Dziennikarstwo było bowiem także Twoją pasją.  
Byłeś bez wątpienia  jednym z największych filarów MGL SŁOWO oraz całego TMZM i takim zapiszesz się na trwale w jego historii.

W latach  swojej długiej  aktywności  artystycznej oraz społeczno-kulturalnej byłeś wielokrotnie wyróżniany i odznaczany. Otrzymałeś m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” oraz „Odznakę Zasłużony Działacz Ochrony Zabytków”. Otrzymałeś także nagrodę „Albertus”, Srebrną i Brązową Odznakę Recytator, i tytuł Honorowego Członka TMZM w Mielcu.

Byłeś wspaniałym ,niezastąpionym przyjacielem wielu z nas, żegnających Cię dzisiaj po raz ostatni. Byłeś człowiekiem powszechnie lubianym i docenianym ,nie tylko za Twoją bogatą działalność artystyczną, ale także, a może przede wszystkim, za Twoje wspaniałe człowieczeństwo, życzliwość, chęć niesienia pomocy innym oraz Twoją wyjątkową skromność.
Pozwól Janku, iż przytoczę w tym miejscu wiersz Aleksandry Piguły – Twojej koleżanki po piórze, z jej ostatniego tomiku wydanego w roku 2020 zatytułowany „Mistrz” dedykowany Tobie  jeszcze za życia:
Najskromniejszy geniusz jakiego poznałam. Stojący na uboczu, aby nikogo nie urazić.
Mistrz posłuszny jak uczeń, a jednak ponad wszystkimi, jest moją zagadką. Tak pięknie jest wtopiony w obrazy słoneczników, pejzaży postaci za zasłoną papierosowego dymu.
Tak niewiele słów potrzeba aby opisać  Ciebie. Wystarczą wiersze.

Ten wiersz wiernie definiuje Ciebie jako mistrza  artyzmu, a także jako wspaniałego skromnego człowieka o wysokiej kulturze osobistej.

Pozwól Janku, iż na zakończenie raz jeszcze nawiążę do wspomnianego już wcześniej przeze mnie tytułu Twojego ostatniego tomiku wierszy „Miejsca na przystankach czasu”, w którym metaforycznie dokonałeś pewnego obrachunku swojego życia, nie wiedząc jeszcze wtedy kiedy i gdzie  będzie Twój ostatni ziemski przystanek. Znalazłeś go w dniu  10 lutego 2022 roku.

Żegnam Cię, Drogi Przyjacielu, w imieniu całej  społeczności Mielca oraz Ziemi Mieleckiej. Pozostaniesz na zawsze w naszej wdzięcznej Tobie pamięci. Odpoczywaj w pokoju! 

Rodzinie składam wyrazy  szczerego żalu i współczucia.

Please publish modules in offcanvas position.